болгарский словарь


А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь  Ю  Я

О / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

опустоши́тел


опустоши́телен


опустя́вам


опустя́л


опу́хам


опу́хвам


опу́ша


опу́швам


опу́шен


опу́шеност


опуще́ние


о́пция


опъ́вам


опъ́ване


опъ́лча


опъ́лчвам


опълче́нец


опълче́ние


опълче́нски


о́пън


опъ́на


опъ́нат


опъ́ржа


опъ́ржвам


опъ́рля


опъ́рлям


о́пърничав


о́пърничавост


опъ́рпан


опъ́рпаност


опъ́рпвам се


опя́вам


опя́ване


ора́


оразмеря́


оразмеря́вам


оразмеря́ване


ора́кул


ора́кулски


ора́лен


о́ран


ора́нгутан


оранжа́да


ора́нжев


оранжери́ен


оранже́рия


ора́тор


орато́рия


ора́торка


ора́торски


ора́торствам


ора́торство


орахатя́


орахатя́вам


ора́ч


орбикула́рен


о́рбита


орбита́лен


орга́зъм


о́рган


органди́н


организа́тор


организа́торски


организацио́нен


организа́ция


организи́рам


организи́ран


организи́рано


организи́раност


органи́зъм


органи́ст


органи́чен


органи́чески


органогене́за


органоге́нен


органогра́фия


органолепти́чен


органоло́гия


органотерапевти́чен


органотера́пия


оргиасти́чен


о́ргия


оргте́хника


о́рда


о́рден


орденоно́сец


о́рдер


ордина́рец


ордина́та


ордина́тор


ордина́ция


ордьо́вър


оребре́н


оребря́ване


орева́


орева́вам


ореде́я


оредя́вам


оредя́л


оре́жа


орезиля́


орезиля́вам


оре́л


ореле́ф


о́рен


орео́л


о́рех


о́рехов


орехо́вка


орехообра́зен


о́рехче


ореша́к


ореша́рка


ори́гвам се


ори́гване


оригина́лен


оригина́лнича
    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit