болгарский словарь


А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь  Ю  Я

П / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

преви́вам


преви́т


превиша́


превиша́вам


превиша́ване


преви́я


превклю́ча


превклю́чвам


превклю́чване


превключва́тел


пре́вод


превода́ч


превода́чески


пре́воден


преводи́м


пре́воз


прево́звам


прево́зване


превозва́ч


пре́возен


прево́зя


превра́т


превра́таджия


превра́тен


превра́тност


превръ́зка


превръ́щам


превръ́щане


превря́л


превулканизи́ране


превъзбу́ждане


превъзмо́гвам


превъзмо́гна


превъзна́сям


превъзна́сяне


превъзнеса́


превъзпита́вам


превъзпита́ване


превъзпи́там


превъзпи́тан


превъзхо́ден


превъзходи́телство


превъзхо́дно


превъзхо́дство


превъзхо́ждам


превъзхо́ждащ


превъоръжа́


превъоръжа́ се


превъоръжа́вам


превъоръжа́вам се


превъоръжа́ване


превъплъте́н


превъплътя́


превъплъща́вам


превъплъще́ние


превъ́ржа


превъ́рзвам


превързо́чен


превързо́чна


превъ́рна


превъ́ртам


превъ́ртане


превъртя́


прега́звам


прега́зя


прега́рям


прегладне́я


прегладня́вам


прегладня́л


прегла́дя


прегла́ждам


пре́глас


преглася́вам се


пре́глед


прегле́дам


прегле́дан


прегле́ден


прегле́дност


прегле́ждам


прегле́ждане


преглъ́тна


преглъ́щам


прегова́рям


прегова́ряне


пре́говор


пре́говорен


прегово́ря


пре́голя́м


прегоря́


прегоря́л


прегра́да


преграде́н


прегра́дка


преградя́


прегра́ждам


прегра́ждане


прегра́квам


прегра́кна


прегра́кнал


прегреша́


прегреша́вам


прегреше́ние


прегре́я


прегри́за


прегри́звам


прегрупи́рам


прегрупи́ране


прегръ́дка


прегръ́щам


прегря́вам


прегря́ване


прегря́т


прегъ́вам


прегъ́ване


прегъ́вка


прегъ́на


прегъ́рбвам се


переводы с персидского языка, литовский словарь, каталог


    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit