болгарский словарь


А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь  Ю  Я

П / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

приболи́ ме (те


приболя́ва ме (те


при́бор


приборострое́не


прибра́н


прибра́ност


прибъ́рзам


прибъ́рзан


прибъ́рзано


прибъ́рзаност


прибъ́рзвам


прибя́гам


прибя́гвам


прибя́гна


приватиза́ция


приватизи́рам


привди́гам


привди́гна


приведа́


приве́ден


приве́ждам


привежда́ч


приве́т


приветли́в


приветли́во


приветли́вост


приве́тствам


приве́тстване


приве́тствен


приве́тствие


при́вечер


привече́рен


приви́вам


приви́ден


привиде́ние


приви́ди ми (ти


приви́дно


приви́дност


приви́жда ми (ти


приви́кам


приви́квам


приви́кна


привилегиро́вам


привилегиро́ван


привиле́гия


приви́чен


приви́чка


приви́чност


приви́я


при́вкус


привлека́


привлека́телен


привлека́телност


привли́чам


привли́чане


привна́сям


привнеса́


приводня́ се


приводня́вам се


приводня́ване


привъ́ржа


привъ́рженик


привъ́рзан


привъ́рзаност


привъ́рзвам


привъ́рзване


привъ́рша


привъ́ршвам


привъ́ршване


прига́ждам


прига́ждане


пригла́ден


пригладне́е ми (ти


пригладня́ва ми (ти


пригладня́л


пригла́дя


пригла́ждам


пригла́сям


приглуше́н


приго́ден


приго́дност


пригодя́


приго́твен


приго́твя


приго́твя се


приго́твям


приго́твям се


приготовле́ние


прида́вам


прида́вка


прида́м


прида́тък


прида́тъчен


придви́жа


придви́жвам


придви́жване


придво́рен


приди́рвам


придирчи́в


придирчи́вост


придиха́ние


придиха́телен


придоби́вам


придоби́ване


придоби́вка


придоби́т


придоби́я


придо́йда


придошъ́л


придре́ме ми (ти


придружа́


придружа́вам


придружа́ване


придружа́ващ


придруже́н


придружи́тел


придря́мва ми (ти


переводы с персидского языка, литовский словарь, каталог


    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit