болгарский словарь


А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь  Ю  Я

П / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

притежа́телен


притека́ се


притесне́н


притесне́ние


притесни́тел


притесни́телен


притесня́


притесня́вам


притесня́ване


прити́скам


притиска́ч


прити́сна


прити́снат


прити́хвам


прити́хна


прити́чам


прити́чвам


прити́чвам се


при́ток


прито́ма


притри́ване


приту́лвам


приту́ля


приту́рка


приту́рям


при́тча


притъ́квам


притъкмя́


притъкмя́вам


притъ́кна


притъмне́я


притъмня́вам


притъпе́ност


притъпя́


притъпя́вам


притя́гам


приу́мица


приу́ча


приу́чвам


приу́чване


при́хвам


прихва́на


прихватли́в


прихватли́вост


прихва́тничав


прихва́щам


прихлу́пвам


прихлу́пен


прихлу́пя


при́хна


при́ход


при́ходен


при́ходо-разхо́ден


приходоно́сен


приходя́щ


прихо́ждам


прицве́тник


при́цел


прице́лвам се


при́целен


прице́ля се


прича́кам


прича́квам


прича́кване


прича́стен


прича́стие


причерне́е ми (ти


причерня́ва ми (ти


приче́свам


приче́ска


причестя́


причестя́вам


приче́ша


причи́на


причи́нен


причини́м


причини́мост


причини́тел


причи́нност


причиня́


причиня́вам


причиня́ване


причисля́


причисля́вам


причу́ва ми (ти


причудли́в


причудли́вост


причу́е ми (ти


пришеле́ц


прише́пвам


прише́пна


прише́ствие


приши́вам


приши́я


при́шка


пришпо́рвам


пришпо́ря


прище́ ми (ти


прищи́пвам


прищи́пна


прищи́пнат


прищъ́пвам


прищъ́пване


прищъ́пна


прищя́ва ми (ти


прищя́вка


прию́т


приютя́


приютя́вам


прияде́ ми (ти


прия́жда ми (ти


прия́тел


прия́телка


прия́телски


прия́телство


прия́тен


прия́тно


переводы с персидского языка, литовский словарь, каталог


    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit