болгарский словарь


А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь  Ю  Я

Р / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

разубежда́ване


разузна́вам


разузна́ване


разузнава́телен


разузнава́ч


разузна́я


ра́зум


разу́мен


разу́мно


разу́мност


разу́ча


разуча́вам


разфасо́вам


разфасо́вка


разфокуси́рам


разфокуси́ране


разформи́рам


разфуча́ се


разфуча́вам се


разха́йтвам


разха́йтен


разха́йтено


разха́йтеност


разха́йтя


разхвъ́рля


разхвъ́рлям


разхвъ́рлян


разхвъ́рляно


разхвъ́рляност


разхвърча́ се


разхвърча́вам се


разхитя́


разхища́вам


разхища́ване


разхла́бвам


разхла́бен


разхлаби́телен


разхла́бя


разхлади́телен


разхла́ждам


разхла́ждане


разхло́пам се


разхло́пан


разхло́пвам се


ра́зход


разхо́ден


разходи́мост


разхо́дка


разходоме́р


разхо́дя


разходя́щ


разхо́ждам


разхубавя́


разхубавя́вам


разхубавя́ване


разхъ́лцам се


разхъ́лцвам се


разцве́т


разцве́тка


разцелу́вам


разце́нка


разцентро́вам


разцентро́ваност


разце́пвам


разце́пване


разце́пен


разцепле́ние


разце́пя


разцъ́фвам


разцъ́фна


разцъ́фнал


разче́квам


разче́кна


разче́пкам


разче́пквам


разчерта́вам


разчерта́я


разче́свам


разчета́


разче́тен


разче́ша


разчи́ствам


разчи́стване


разчи́стя


разчи́там


разчи́тане


разчлене́н


разчлене́ние


разчленя́


разчленя́вам


разчленя́ване


разчовъ́ркам


разчовъ́рквам


разчо́рлен


разчо́рля


разчо́рлям


разчу́вам се


разчу́вствам


разчу́встван


разчу́пвам


разчу́пя


разчу́я се


разша́вам се


разше́там се


разше́твам се


разши́вам


разшире́н


разшире́ние


разшири́мост


разширя́


разширя́вам


разширя́ване


разшифро́вам


разшифро́ване


разши́я


разю́здан


разю́зданост
    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit