болгарский словарь


А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь  Ю  Я

С / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

сънотълко́вник


съну́вам


Съ́нчо


съ́обвини́тел


съображе́ние


съобра́зен


съобрази́телен


съобрази́телност


съобра́зно


съобра́зност


съобразя́


съобразя́вам


съобща́вам


съобще́ние


съобщи́телен


съобщя́


съоръжа́


съоръжа́вам


съоръжа́ване


съоръже́ние


съотбо́рник


съотве́тен


съотве́тник


съотве́тно


съотве́тност


съотве́тствам


съотве́тствие


съоте́чественик


съоте́чественица


съоте́чественически


съотноси́м


съотноси́телен


съотноси́телност


съотноше́ние


съпе́рник


съпе́рнича


съпе́рничество


съпле́менен


съпле́менник


съпле́менница


съ́полиме́р


съ́полимериза́ция


съ́попечи́телство


съпостави́телен


съпоста́вка


съпоста́вя


съпоста́вям


съпоста́вяне


съприкоснове́ние


съприкосновя́вам се


съ́притежа́ние


съ́притежа́тел


съ́притежа́телски


съприча́стен


съприча́стие


съприча́стност


съпрово́д


съпроводи́телен


съпрово́дя


съпрово́ждам


съ́проду́кт


съпроти́ва


съпротиви́телен


съпротивле́ние


съпротивля́вам се


съпротивля́емост


съпротивя́ се


съпротивя́вам се


съпру́г


съпру́га


съпру́жески


съпру́жество


съпру́зи


съпъ́тствам


съпъ́тстващ


сър


съразме́рен


съразме́рно


съразме́рност


съра́тник


съра́тничество


съ́рбам


сърбе́ж


сърби́ ме (те


съ́рбин


Съ́рбия


съ́рбохърва́тски


съ́рдене


сърде́чен


сърде́чно


сърде́чност


сърде́чносъ́дов


сърди́т


сърди́тко


сърди́то


сърдя́


съре́брен


съревнова́вам се


съревнова́ние


съреда́ктор


съ́рма


съ́рмен


сърна́


сърне́


сърне́ла


съ́рнен


съ́рненка


съ́рнешки


сърп


сърпови́ден


съ́рфинг


сърфи́ст


сърца́т


сърца́то


сърца́тост


сърце́


сърцеби́ене


переводы с персидского языка, литовский словарь, каталог


    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit