болгарский словарь


А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь  Ю  Я

сам

формы словаβ
сам

прил.
1. (самотен) alone, by o.s.; (непридружен) unattended; децата не бива да остават ~и children must not be left unattended/alone/on their own; живея ~ live by o.s., live alone, (самотен съм) live a solitary life; обичам да съм ~ I like my own company; оставам ~ be left alone; оставаме ~и be left together; съвсем ~, ~-самичък/самин quite alone, all by o.s.; тя е ~а жена she has no husband; she hasn’t got anybody;
2. (без чужда помощ) by o.s.; single-handed, unassisted; on o.’s own; for o.s.; бръсна се/обличам се ~ shave/dress o.s.; въпросът се разреши ~ the issue settled itself; готвя си ~ do o.’s own cooking; действам/виждам/откривам ~ act/see/discover for o.s.; решавам ~ decide for o.’s/on o.’s own, make up o.’s own mind; ~ изкарвам хляба си make o.’s own living; съдя ~ judge for o.s.; той научи английски ~ he taught himself English; уреждам работите си ~ settle o.’s own affairs;
3. (не някой друг/нещо друго) oneself; very, actual; в ~ата книга in the body of the book; in the book itself; в ~ото начало at the very beginning; до ~ия край to the very end, right through to the end; от ~ото начало from the very beginning, right from the start/outset, разг. from the word go; ~ата истина the very/strict/real/naked/unvarnished truth, the truth itself; ~ата Корея (без съседните страни) Korea proper; ~ата същност the very essence; той си е ~ господар he is his own master;
4. (олицетворение) itself; personified, incarnate; ~ата глупост folly itself/personified; ~ата посредственост/невинност mediocrity/innocence itself; той е ~ият сатана he is the devil incarnate; • разбира се от ~о себе си it goes without saying, it is self-evident; ~ за себе си on o.’s own account; ~ за себе си е прав as far as he is concerned he is right; ~ по себе си taken alone; in o.s.; essentially; ~о по себе си in itself, so far as it goes.#болгарский словарькак с болгарского переводится слово сам? —


слупя сепреназначениегвоздейбродирачкапрямнапервам сеактрисаманиеренотсеяутросъответендворянкаглъгагаджунканаметна сеококоря сеизгледвамразхвърлямбариевнавременимногонационален


    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit