болгарский словарь


А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь  Ю  Я

да

формы словаβ
да

част. (за потвърждение или съгласие) yes; ~ де well, yes; ~ или не yes or no; и ~ и не yea and nay; отговаряй само с “~” или “не” confine yourself to yes and no; Познаваш ли го? ­ ~ Do you know him? ­ Yes, I do; Ще отидеш ли или няма да отидеш? ­ ~, ще отида Are you going or not? ­ Yes, I am (going); (влез) come in; (при обаждане по телефона) hello, yes.
част.
1. (подкана) let (с inf. без to); ~ вървим let’s go;
2. (заповед, закана) без превод: гледай ~ не закъснееш mind you’re not late; ~ става каквото ще come what may;
3. (нереално условие; пожелание) if, if only, may; ~ бях аз на твое място if I were you; ~ живее Х! long life X! ~ крепне делото на мира! may the cause of peace prosper! ~ можех да го видя I wish/if only I could see him; ~ не бях идвал would that I had never come;
4. (съмнение) без превод: безпокоим се ~ не би ~ му се е случило нещо we are worried in case s.th. has happened to him; ~ не би ~ for fear (that), lest; in case; ~ не би ~ ни чуят for fear that/they may hear us; lest they should hear us; не ще ~ е той it won’t be him; I don’t think it’s him; той ~ се държи така! that he should behave like that;
5. (дали, нима) без превод: ~ вървим ли? shall we go? ~ не мислиш, че ме е страх? you don’t think I’m afraid, do you?;
6. (пред глагол) to; искам ~ го видя I want to see him;
7. (за цел и със за) to, in order to, in order that, so that; дойдох ~ те видя I came to see you;
8. (в съчет. със съюз и предл.): без ~ without (с ger.); дори и ~ е късно, ще отида even though it is late, I shall go; late as it is, I shall go; макар и ~, ако и ~, дори и ~ though, even though, although; преди ~ before (с ger.).#болгарский словарькак с болгарского переводится слово да? —


захитреянадявам сетуркменецсвръхзвуковзакореня сепредводителскиегреккантонсаботьорствовечеобособявам сесродявамизбия серибарствоприказвамдухнадеформирамластовичканепосиленамазонкаизоттатък


    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit