болгарский словарь


А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь  Ю  Я

ям

формы словаβ
ям

гл., мин. св. деят. прич. ял 1. eat; feed on; have/take o.’s meals; започвам да ~ fall to; не искам да ~, не ми се яде be off o.’s food, (за животно) be off o.’s feed; не съм ял цял ден I haven’t touched food all day; не ~ месо be off meat, never touch meat; ни яли, ни пили without bite or sup; той страшно много яде he’s a walking stomach; яде ми се feel hungry; яде ми се … feel like eating …; ~ едва-едва trifle with o.’s food; ~ лакомо gormandise; wolf down (o.’s food); ~ недостатъчно underfeed; ~ неохотно pick (at o.’s food); ~ с апетит ply/play a good knife and fork; ~ с някого break bread with s.o.; ~ три пъти на ден have three meals a day;
2. (измъчвам) pester, badger, nag; какво те яде? разг. what is eating you? нещо ме яде
1. there is s.th. on my mind, s.th. is worrying me, s.th. is nagging at the back of my mind;
2. s.th. is biting me;

~ се 1. fret, fume, chafe (at, under); be in a chafe;
2.: тези гъби не се ядат these mushrooms are not edible; ~ се с някого bicker/squabble with s.o., be at each other’s throats; • ~ бой get a thrashing/drubbing/licking, прен. be beaten, lose, разг. be licked; ~ кала́й get it hot, get a good dressing down/a rap on the knuckles, be called/hauled over the coals; ~ си думите clip/eat/swallow o.’s words.

#болгарский словарькак с болгарского переводится слово ям? —


диспропорционалениздимявамспреваря сенабирам сеотвредпонадуя седелвалютостнапуквам сепоразникпостопаснитовачедролистбезкритичендоизпишаразклопвамодарявамстилистизправя сегласоподавател


    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit