болгарский словарь


А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь  Ю  Я

цел

формы словаβ
цел

ж., -и 1. aim, purpose, goal, object, objective, end; (предназначение) designation; без определена ~ with no definite purpose (in mind); (за ходене) at random; без ~ aimlessly; unintentionally; задна ~ ulterior purpose; крайна ~ филос. final cause; набелязване на ~и targeting; не постигам ~та си miss the mark; поставям си висока ~ aim high; поставям си за ~ set o.s. the task (да of c ger.), make it o.’s object (to c inf.); постигам ~та си achieve/attain/reach/gain o.’s object; accomplish what one has set out to do; gain o.’s point; разг. hook/land o.’s fish; амер. разг. make o.’s Jack; преследвам обща ~ shoot for the same target; с благотворителна ~ in aid of charity; с единствена ~ да with the sole purpose of (c ger.); с тази ~ with that end in view; с ~ purposely, on purpose, advisedly, intentionally, deliberately; с ~ да with the purpose of (c ger.); с ~ да измамя with the intent to deceive, юр. with intent to defraud; ~та оправдава средствата the aim justifies the means;
2. (мишена) target, mark; земна/подвижна ~ воен. a ground/moving target; не попадам в ~та (и прен.) miss the mark; попадам в ~та (и прен.) hit the mark/the bull’s eye, come/get/hit/strike home; той винаги удря право в ~та he never misses.#болгарский словарькак с болгарского переводится слово цел? —


развеселядикелнавойфотографодаямацназлоупотреблениеидейно-възпитателенвсеблагскитразполагамраздомявамхлътналпласирам сеспартанскигъсарниклейбъристотряденбоцвамоткривам секихавичен


    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit