болгарский словарь


А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь  Ю  Я

възмо́жност

формы словаβ
възмо́жност

ж., -и 1. possibility; (удобен случай) chance, opportunity; ~и за постъпване на работа employment opportunities; ~и за инвестиции scope for investment; голяма/малка ~ за успех fair/slender chance of success; давам ~ afford an opportunity/opportunities, provide a possibility, present an opening (за for); давам някому ~ enable s.o. (да to c inf.); давам някому ~ да се прояви give s.o. a chance; докато има ~ while the going is good; използвам всяка ~ explore every avenue, leave no avenue unexplored; има голяма ~ it is quite possible/likely; there’s quite a possibility; има ли някаква ~ да успеем? is there any chance of our succeeding? do we stand any chance of success? имам ~ have the chance; be able, be in a position (да to c inf.); have an/the opportunity (да of); малка/далечна ~ an off-chance; появява се ~ an opportunity presents itself; пред нас се откриват широки ~и vast prospects/horizons lie before us; прекрасна ~ admirable/perfect/splendid opportunity/chance (за of, да of c ger.; to c inf.); при най-малката ~ given half a chance/the ghost of a chance; при първа ~ at o.’s earliest convenience, at the first chance/opportunity;
2. pl. (средства) means, resources; живея според ~ите си live within o.’s means; не е по ~ите ми I can’t afford it;
3. pl. (скрити сили) potentialities; развивам всичките си ~и develop all o.’s potentialities.#болгарский словарькак с болгарского переводится слово възможност? —


подокарам семърсотясплинпадишахпоказвам сенеобръснатпоразруша севглъбвам сенирванаезуитствополучавам сеподвързвачкапоубода сенеспоренлицеистугасяпровиненчебрествулинкапалямасажист


    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit