болгарский словарь


А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь  Ю  Я

рабо́тя

формы словаβ
рабо́тя

гл., мин. св. деят. прич. рабо́тил 1. work (върху at, on; в at, in); be at work; в неделя не се работи Sunday is a holiday; жена, която работи (извън дома си) a working woman; какво работиш? what do you do? what’s your job? никак не му се работи he doesn’t feel like working at all; ~ земята till/cultivate the land; ~ с прекъсвания work in/by snatches; ~ със сърце put o.’s heart into o.’s work; ~ усърдно/усилено work tooth and nail; hammer away at;
2. (правя, произвеждам) make, manufacture;
3. (за машина и пр.) run; operate; function; машината работи the machine is on; машината работи с електричество/пара the machine is operated by electricity/steam; ~ добре (за часовник) keep good time;
4. (за магазин и пр.) be open; operate;

~ се be in progress, be in the making; • който не работи не трябва да яде he who does not work shall not eat; ~ като вол/кон work like a slave/(cart) horse; sl. sweat o.’s guts out; умът му работи he has a fine brain; щастието му работи he is in luck; he is a lucky man.

#болгарский словарькак с болгарского переводится слово работя? —


набода селилиевелектромерваривокаменоломенироническивабярепертоарподкопавамразваланакъдрямпечалбармързяразединенземеписениздрусвампоразработвам сежестокосърдечензаставамнамествамнационалистически


    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit