разговорник

Цвета- Цветовете

Снегът е бял.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0263.mp3
Снег - белый.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0263.mp3
Слънцето е жълто.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0264.mp3
Солнце - жёлтое.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0264.mp3
Портокалът е оранжев.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0265.mp3
Апельсин - оранжевый.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0265.mp3
Черешата е червена.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0266.mp3
Вишня - красная.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0266.mp3
Небето е синьо.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0267.mp3
Небо - синее.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0267.mp3
Тревата е зелена.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0268.mp3
Трава - зеленая.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0268.mp3
Пръстта е кафява.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0269.mp3
Земля - коричневая.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0269.mp3
Облакът е сив.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0270.mp3
Облако - серое.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0270.mp3
Автомобилните гуми са черни.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0271.mp3
Шины - чёрные.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0271.mp3
Какъв цвят е снегът? Бял.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0272.mp3
Какого цвета снег? Белого.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0272.mp3
Какъв цвят е слънцето? Жълт.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0273.mp3
Какого цвета солнце? Жёлтого.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0273.mp3
Какъв цвят е портокалът? Оранжев.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0274.mp3
Какого цвета апельсин? Оранжевого.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0274.mp3
Какъв цвят е черешата? Червен.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0275.mp3
Какого цвета вишня? Красного.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0275.mp3
Какъв цвят е небето? Син.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0276.mp3
Какого цвета небо? Синего.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0276.mp3
Какъв цвят е тревата? Зелен.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0277.mp3
Какого цвета трава? Зелёного.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0277.mp3
Какъв цвят е пръстта? Кафяв.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0278.mp3
Какого цвета земля? Коричневого.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0278.mp3
Какъв цвят е облакът? Сив.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0279.mp3
Какого цвета облако? Серого.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0279.mp3
Какъв цвят са гумите? Черен.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0280.mp3
Какого цвета шины? Чёрного.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0280.mp3
переводы с персидского языка, литовский словарь, каталог


    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit