разговорник

В поезде- Във влака

Това ли е влакът за Берлин?
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0663.mp3
Это поезд до Берлина?
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0663.mp3
Кога тръгва влакът?
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0664.mp3
Когда этот поезд отправляется?
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0664.mp3
Кога пристига влакът в Берлин?
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0665.mp3
Когда этот поезд прибывает в Берлин?
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0665.mp3
Извинете, може ли да мина?
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0666.mp3
Извините, разрешите пройти?
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0666.mp3
Мисля, че това е моето място.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0667.mp3
По-моему, это моё место.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0667.mp3
Мисля, че седите на моето място.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0668.mp3
По-моему, вы сидите на моём месте.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0668.mp3
Къде е спалният вагон?
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0669.mp3
Где спальный вагон?
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0669.mp3
Спалният вагон е в края на влака.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0670.mp3
Спальный вагон в конце поезда.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0670.mp3
А къде е вагон-ресторантът? – В началото.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0671.mp3
А где вагон-ресторан? – В голове поезда.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0671.mp3
Може ли да спя долу?
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0672.mp3
Можно я буду спать на нижней полке?
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0672.mp3
Може ли да спя в средата?
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0673.mp3
Можно я буду спать на средней полке?
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0673.mp3
Може ли да спя горе?
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0674.mp3
Можно я буду спать на верхней полке?
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0674.mp3
Кога ще стигнем границата?
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0675.mp3
Когда мы будем на границе?
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0675.mp3
Колко трае пътуването до Берлин?
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0676.mp3
Как долго поезд идёт до Берлина?
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0676.mp3
Влакът има ли закъснение?
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0677.mp3
Поезд опаздывает?
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0677.mp3
Имате ли нещо за четене?
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0678.mp3
У Вас есть что-нибудь почитать?
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0678.mp3
Тук може ли да се купи нещо за ядене и пиене?
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0679.mp3
Здесь можно что-нибудь поесть и попить?
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0679.mp3
Бихте ли ме събудили в 7.00 часа, моля?
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0680.mp3
Разбудите меня, пожалуйста, в семь часов.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0680.mp3


    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit