болгарский словарь


А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь  Ю  Я

К / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

кръвои́злив


кръволо́к


кръвоно́сен


кръ́вообраще́ние


кръвопи́ец


кръ́вопрели́ване


кръвопроли́тен


кръвопроли́тие


кръвопу́скане


кръвосмеси́телен


кръвосмеше́ние


кръвоснабдя́ване


кръвоспи́ране


кръвоспи́ращ


кръвотече́ние


кръвохра́чене


кръвя́сал


кръвя́сам


кръвя́свам


кръг


кръ́гло


кръглоли́к


кръ́гов


кръговра́т


кръгозо́р


кръго́м


кръ́гообра́зен


кръ́гообра́зно


кръ́гообра́зност


кръ́гообраще́ние


кръ́гче


кръ́гъл


кръжа́


кръжи́ло


кръжо́к


кръжо́чен


кръжо́чник


кръ́мен


кръ́пка


кръпоу́х


кръст


кръста́т


кръста́тка


кръ́стен


кръсте́ц


кръсти́тел


кръ́стник


кръ́стница


кръ́стно-седа́лищен


кръстови́ден


кръсто́вище


кръстоно́сен


кръстоно́сец


кръстообра́зен


кръстопъ́т


кръсто́сам


кръсто́сан


кръсто́свам


кръсто́сване


кръстосва́ч


кръсто́ска


кръстосло́вица


кръстоцве́тен


кръсточо́вка


кръ́стче


кръ́стя


кръ́стя се


кръ́чма


кръчма́р


кръчма́рски


кръчма́рство


кръ́швам


кръ́шен


кръ́шкам


кръшка́ч


кръ́шна


кръща́вам


кръща́вка


кръще́лен


кръще́лник


кръще́лница


кръще́лниче


кръще́ние


кря́кам


кря́кане


кря́скам


кря́сък


ксанти́на


ксанто́м


ксантомато́за


ксанто́псия


ксено́н


ксенофо́б


ксенофо́бия


ксерографи́рам


ксерогра́фия


ксеро́за


ксе́рокс


ксеросто́мия


ксерофта́лмия


ксилогра́ф


ксилогра́фия


ксило́н


ксилофо́н


ксифоди́ния


ксифои́ден


ксифопа́г


кти́тор


кти́торски


ку́-клу́кс-кла́н


ку́-ку́


куб


кубату́ра


кубе́


куби́зъм


куби́к


куби́нец


переводы с персидского языка, литовский словарь, каталог


    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit