болгарский словарь


А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь  Ю  Я

М / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

многозначи́телно


многозна́чност


многои́зводен


многока́мерен


многокана́лен


многокле́мов


многокле́тъчен


многоколе́сен


многоколо́нен


многоколя́нов


многокомпоне́нтен


многоко́фъчен


многокра́к


многокра́тен


многокра́тно


многокра́тност


многола́мпов


многоле́нтов


многоли́к


многолине́ен


многоли́стен


многоли́стов


многолю́ден


многолю́дие


многоме́рен


многоме́стен


многомилио́нен


многомолеку́лен


многомото́рен


многомъ́жие


многонациона́лен


многообеща́ващ


многооби́чан


многооборо́тен


многообра́зен


многообра́зие


многообхва́тен


многоосно́вен


многооча́кван


многопла́н


многопла́стов


многопо́люсен


многопо́люсник


многопото́чен


многопотреби́телски


многопрово́ден


многопроце́сорен


многора́сов


многореше́тъчен


многосекцио́нен


многосе́риен


многоско́ростен


многосло́вен


многосло́вие


многосова́лков


многосри́чен


многосте́нен


многосте́нник


многосте́пенен


многострада́лен


многостра́нен


многостра́нник


многостра́нност


многостъпа́лен


многотари́фен


многотира́жен


многото́мен


многотона́лен


многотона́лност


многото́нен


многото́чие


многотръ́бен


многоуважа́ван


многофа́зен


многофа́зност


многофа́кторен


многофо́рмен


многофункциона́лен


многофункциона́лност


многохи́ляден


многохо́дов


многоцве́тен


многоци́клен


многоцили́ндров


многоци́френ


многочи́слен


многочи́сленост


многочле́н


многочле́нен


многоъ́гълен


многоъ́гълник


многоя́дрен


множа́


мно́жествен


мно́жество


мно́жимо


мно́жител


мно́жко


мнози́на


мнозинство́


моаре́


мобилизацио́нен


мобилиза́ция


мобилизи́рам


мобилизи́ран


моби́лност


мо́бифон


мо́га


моги́ла


могила́лия


могъ́щ


могъ́щество


мо́да


мода́лен


мода́лност


моде́л


моде́лен


переводы с персидского языка, литовский словарь, каталог


    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit