болгарский словарь


А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь  Ю  Я

да́нни

формы словаβ
да́нни

само мн.
1. data, facts; information, evidence, record, background, readings; археологически ~ archeological findings; биографични ~ biographical evidence/record; блоксхема на преминаване на ~ data flow diagram; входни ~ input data; ~ за раждаемостта birthroll; експлоатационни ~ operational/performance data; запаметени ~ stored data; изходни ~ output data; масив от ~ data array; научни ~ scientific information; непроверени ~ raw data; нередовно постъпващи ~ fluctuating data; носител на ~ data carrier; основни ~ basic data; по ~, с които разполагаме according to the data at our disposal; получаване на ~ data acquisition; предварителни ~ tentative data; преобразуване на ~ data conversion; пълни ~ comprehensive data; статистически ~ statistic data, returns; събирам ~ collect evidence; технически ~ specifications, technical characteristics/data; управляващи ~ инф. control data; цитирам точни ~ cite/give chapter and verse; цифрови ~ figures, digital data;
2. (заложби) makings, (essential) qualities; той има ~ за добър архитект he has the makings of a good architect.#болгарский словарькак с болгарского переводится слово данни? —


фантасмагорияходя сиотстранениееретиктерминологииенеснафлиящипяпреграденвидя сеизтъркамнеработенсъбарям седогризасуетнядоенезъбя сеобитавамайлакразплатасолиденразхайтен


    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit