разговорник

Страны и языки- Страни и езици

Джон е от Лондон.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0083.mp3
Джон из Лондона.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0083.mp3
Лондон се намира във Великобритания.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0084.mp3
Лондон находится в Великобритании.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0084.mp3
Той говори английски.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0085.mp3
Он говорит по-английски.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0085.mp3
Мария е от Мадрид.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0086.mp3
Мария из Мадрида.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0086.mp3
Мадрид се намира в Испания.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0087.mp3
Мадрид находится в Испании.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0087.mp3
Тя говори испански.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0088.mp3
Она говорит по-испански.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0088.mp3
Петер и Марта са от Берлин.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0089.mp3
Пётр и Марта из Берлина.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0089.mp3
Берлин се намира в Германия.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0090.mp3
Берлин находится в Германии.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0090.mp3
Вие двамата говорите ли немски?
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0091.mp3
Вы оба говорите по-немецки?
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0091.mp3
Лондон е столица.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0092.mp3
Лондон это столица.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0092.mp3
Мадрид и Берлин също са столици.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0093.mp3
Мадрид и Берлин тоже столицы.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0093.mp3
Столиците са големи и шумни.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0094.mp3
Столицы большие и шумные.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0094.mp3
Франция се намира в Европа.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0095.mp3
Франция находится в Европе.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0095.mp3
Египет се намира в Африка.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0096.mp3
Египет находится в Африке.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0096.mp3
Япония се намира в Азия.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0097.mp3
Япония находится в Азии.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0097.mp3
Канада се намира в Северна Америка.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0098.mp3
Канада находится в Северной Америке.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0098.mp3
Панама се намира в Централна Америка.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0099.mp3
Панама находится в Центральной Америке.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0099.mp3
Бразилия се намира в Южна Америка.
http://www.book2.nl/book2/BG/SOUND/0100.mp3
Бразилия находится в Южной Америке.
http://www.book2.nl/book2/RU/SOUND/0100.mp3


    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit