болгарский словарь


А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь  Ю  Я

В / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

възвъ́рна


възгла́вница


възгла́вничка


възглавя́


възглавя́вам


въ́зглас


въ́зглед


въ́зголя́м


възгорде́я се


възгордя́вам се


възгордя́н


въ́згорчи́в


въ́здебе́л


възде́йствам


възде́йстващ


възде́йствие


възди́гам


възди́гна


възди́шам


възди́шка


въ́здух


въздухонагрева́тел


въздухонепроница́ем


въздухонепроница́емост


въздухонепропускли́в


въздухообме́н


въздухообра́зен


въздухоовлажни́тел


въздухоохлади́тел


въздухоочисти́тел


въздухопла́ване


въздухоплава́тел


въздухоплава́телен


въздухопрово́д два въздухопрово́да


въздухопрово́д и


въздухопрово́д м.


въздухопропускли́вост


въздухосъбира́тел


възду́шен


възду́шнодеса́нтен


въ́здъ́лъг


въздържа́


въздържа́л се


въздъ́ржам


въздъ́ржан


въздъ́ржане


въздържа́ние


въздъ́ржано


въздъ́ржаност


въздържа́тел


въздържа́телен


въздъ́хвам


въздъ́хна


въ́зел


въ́зжъ́лт


въ́ззеле́н


въззе́ма се


въззе́мам се


възкача́


възка́чвам


възка́чване


въ́зки́сел


възкли́квам


възкли́кна


възклица́вам


възклица́ние


възклица́телен


възкресе́ние


възкреси́телен


възкреся́


възкреся́вам


възкръ́свам


възкръ́сна


въ́зкъ́с


възла́гам


възла́гане


въ́злест


възли́зам


въ́злов


възлова́тост


възло́жа


възложи́тел


възлю́бвам


възлю́бен


възлю́бя́


възля́за


въ́зма́лък


възме́здие


възмезди́м


възмездя́


възмездя́вам


възмездя́ване


възмо́гвам се


възмо́гна се


възмо́жен


възмо́жно


възмо́жност


възмуте́н


възмути́телен


възмутя́


възмуща́вам


възмуще́ние


възмъжа́вам


възмъжа́л


възмъжа́лост


възмъже́я


възнагради́м


възнаградя́


възнагражда́вам


възнагражде́ние


въ́знак


възнамеря́вам


възна́сям


възнегоду́вам


възнеса́


Възнесе́ние


възни́квам
    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit