болгарский словарь


А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь  Ю  Я

В / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

възни́кване


възни́кна


възни́кнал


възобнове́н


възобнови́м


възобнови́телен


възобновя́


възобновя́вам


възобновя́ване


възпале́н


възпале́ние


възпали́телен


възпаля́ се


възпаля́вам се


възпе́я


възпи́рам


възпита́вам


възпи́там


възпи́тан


възпита́ние


възпи́таник


възпита́тел


възпита́телен


възпита́телка


възпита́телно


възпламени́м


възпламени́мост


възпламеня́


възпламеня́вам


възпламеня́ване


възпо́лзвам се


възпомина́ние


възпомина́телен


възпра́


възпра́вя


възпра́вям


възпрепя́тствам


възприе́ма


възприе́мам


възприе́мане


възприемчи́в


възприемчи́вост


възприя́тие


възпроизведа́


възпроизве́ден


възпроизве́ждам


възпроизве́ждане


възпроизводи́м


възпроизводи́мост


възпроизво́дство


възпротивя́ се


възпротивя́вам се


въ́зпъ́лен


възпя́вам


възра́двам се


възра́дван


възраждам


възра́ждане


възра́ждащ се


възраже́ние


възразя́


възразя́вам


въ́зраст


въ́зрастен


въ́зрастов


възроде́н


възродя́


възрожде́нец


възрожде́нски


възропта́вам


възропта́я


въ́зсве́тъл


въ́зсед


възсе́дна


въ́зси́н


въ́зсоле́н


възстанове́н


възстанови́м


възстанови́мост


възстанови́телен


възстановя́


възстановя́вам


възстановя́ване


въ́зста́р


въ́зстуде́н


възсъзда́вам


възсъзда́м


възся́дам


въ́зте́сен


възто́рг


възто́ргвам


възто́ргвам се


възто́ргна


възто́ргна се


възто́ржен


възто́ржено


възто́рженост


възтържеству́вам


възхва́ла


възхва́ля


възхваля́вам


възхите́н


възхити́телен


възхитя́


възхища́вам


възхище́ние


възхо́д


възходя́щ


възцаря́


възцаря́вам


въ́зчерве́н


въ́зче́рен


възше́ствие


вълк


въ́лна


вълна́р


въ́лнен


переводы с персидского языка, литовский словарь, каталог


    Яндекс.Метрика     болгарский словарь 2009-2017 ©LingvoKit